Παράδειγμα χρηματοδότησης Amarok με Volkswagen 4all.

Μοντέλο:  Amarok

 • Προκαταβολή: 15%
 • Επιτόκιο: 6,5%
 • Προστ. Αποπληρωμής  Δανείου: ΝΑΙ
 • Διάρκεια σε μήνες: 12-84
 • Αξία Αυτοκινήτου:  38.750€
 • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Ετήσια
 • Επέκταση Εγγύησης: ΝΑΙ
 • Service: ΝΑΙ
 • Μηνιαία Δόση: 586,86€
 • Χρηματοδοτούμενο ποσό: 28.595€
 • Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 7,72%

Επαγγελματικά
Οχήματα

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there