Παράδειγμα χρηματοδότησης Amarok με Volkswagen 4all.

Μοντέλο:  Amarok

  • Προκαταβολή: 15%
  • Επιτόκιο: 6,5%
  • Προστ. Αποπληρωμής  Δανείου: ΝΑΙ
  • Διάρκεια σε μήνες: 12-84
  • Αξία Αυτοκινήτου:  38.750€
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Ετήσια
  • Επέκταση Εγγύησης: ΝΑΙ
  • Service: ΝΑΙ
  • Μηνιαία Δόση: 586,86€
  • Χρηματοδοτούμενο ποσό: 28.595€
  • Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 7,72%

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there