Οδηγήστε αναπαυτικά κάθε μέρα.

Side Wind Assist.

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter.

Σταθεροποιεί το όχημα σε απότομο πλευρικό άνεμο μέσω αυτόματων επεμβάσεων στα φρένα.

Side Assist.

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter.

Επιτηρεί τις πλευρικές επιφάνειες του οχήματος και εμφανίζει κρίσιμες προσεγγίσεις σε στύλους ή τοίχους στην οθόνη του συστήματος Infotainment.

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας "Lane Assist".

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter.

Καταγράφει μέσω μιας κάμερας πολλαπλών λειτουργιών τη λωρίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και διατηρεί το όχημα μέσω επεμβάσεων στο τιμόνι εντός της λωρίδας.

Adaptive Cruise Control ACC με σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου "Front Assist" και City Emergency Brake.

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter.

Προσαρμόζει την ταχύτητα αυτόματα σε αυτήν του προπορευόμενου οχήματος και διατηρεί τη ρυθμισμένη από τον οδηγό απόσταση.

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης "Park Assist".

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter.

Παρέχει υποστήριξη κατά τη στάθμευση σε κάθετες και παράλληλες θέσεις στάθμευσης, εκτελώντας αυτόματα τις ιδανικές κινήσεις στάθμευσης, ενώ ο οδηγός χρειάζεται να πατά μόνο γκάζι, φρένο και συμπλέκτη.

Υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης "Rear Traffic Alert".

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter.

Παρέχει υποστήριξη κατά το ξεπαρκάρισμα με όπισθεν. Αν ο οδηγός δεν αντιδράσει στον προειδοποιητικό ήχο κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης προσέγγισης σε ένα όχημα, το σύστημα επεμβαίνει στα φρένα.

Υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου "Trailer Assist".

--:--
Το βίντεο για το σύστημα υποβοήθησης παρουσιάζει ενδεικτικά το μοντέλο Crafter

Διευκολύνει τον έλεγχο ενός ρυμουλκούμενου κατά την εκτέλεση ελιγμών σε κάθετες θέσεις στάθμευσης καθώς και κατά την ακριβή οπισθοπορεία για την προσέγγιση σε ράμπες φόρτωσης και σε άλλαν σημεία.

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (χωρίς εικόνα).

Ενημερώνει τον οδηγό πριν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής για την τρέχουσα πίεση ελαστικών και προειδοποιεί σε περίπτωση απώλειας πίεσης. Σε κάθε τροχό υπάρχουν αισθητήρες, οι οποίοι παρέχουν  πληροφορίες για την πίεση και τη θερμοκρασία.

Υποβοήθηση κατάβασης (χωρίς εικόνα).

Μειώνει τον αριθμό στροφών του κινητήρα και εφόσον απαιτείται επεμβαίνει στα φρένα για την ελεγχόμενη και ασφαλή οδήγηση σε κατηφόρες.