2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Νέα πρότυπα μέτρησης κατανάλωσης.

Πιο κοντά στην πραγματική κατανάλωση: το WLTP αναθεωρεί τις τιμές κατανάλωσης.

Οι νέες τιμές κατανάλωσης ισχύουν απο τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτές υπολογίζονται βάσει του νέου προτύπου WLTP. Το WLTP συμβολίζει το Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Πρόκειται για μία παγκοσμίως τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών για τον προσδιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Βρείτε τί σημαίνει αυτό για εσάς και το επαγγελματικό όχημα Volkswagen σας.

Μεγαλύτερη σαφήνεια χάρη στο WLTP.

Το WLTP αναμορφώνει τη διαδικασία μέτρησης και δοκιμών των κατασκευαστών. Ακολουθεί επισκόπηση της νέας διαδικασίας.

NEDC, WLTP και RDE: μία σύντομη σύγκριση.

Μεγαλύτερες αποστάσεις, μικρότεροι χρόνοι λειτουργίας στο ρελαντί: το WLTP θέτει υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 ενός οχήματος. Αυτές είναι οι διαφορές των κύκλων οδήγησης.

image

Επισκόπηση του NEDC.

Η τυποποιημένη διαδικασία NEDC ισχύει για όλα τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Λανσαρίστηκε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης και τις ειδικές εκπομπές ρύπων κάθε οχήματος και την παροχή συγκρίσιμων δεδομένων. Ακολουθεί το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται αυτές οι μετρήσεις.

image

Επισκόπηση του WLTP.

Το Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ή WLTP είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη δοκιμή επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Απο την 1η Σεπτεμβρίου 2017, χρησιμοποιείται για την παροχή πιο ρεαλιστικών δεδομένων κατανάλωσης με πολύ πιο δυναμικές παραμέτρους δοκιμών. Ακολουθεί περιγραφή.

Στόχοι της νέας διαδικασίας μέτρησης.

Ο κύκλος οδήγησης WLTP επαναπροσδιορίζει τις παραμέτρους δοκιμών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης και τις εκπομπές ρύπων. Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

image

Διαφάνεια.

Νέες διαδικασίες δοκιμών επιτρέπουν πιο ακριβή υπολογισμό της πραγματικής, καθημερινής κατανάλωσης ενός οχήματος.

Το WLTP χρησιμοποιεί ένα προφίλ που μοιάζει περισσότερο με αυτό της καθημερινής χρήσης σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο NEDC. Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με μία συνθετική εργαστηριακή δοκιμή και πρωτίστως εξυπηρετεί για λόγους σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών οχημάτων, χωρίς να εκφράζει ρεαλιστικά την πραγματική κατανάλωση. Ενώ οι μετρήσεις της κατανάλωσης στο παρελθόν γίνονταν σε θεωρητικές εργαστηριακές συνθήκες, η νέα διαδικασία επιτρέπει μία πιο ακριβή πρόγνωση της πραγματικής κατανάλωσης του οχήματος χάρη σε βελτιωμένες παραμέτρους δοκιμών. Το WLTP στοχεύει στην προσομοίωση της ρεαλιστικής συμπεριφοράς του οχήματος, ώστε να επιτυγχάνονται πολύ πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα.

image

Πρότυπα.

Το νέο πρότυπο WLTP εξασφαλίζει συγκρίσιμα αποτελέσματα δοκιμών σε όλο τον κόσμο.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της μεθόδου WLTP είναι να προσφέρει ένα τυποποιημένο μέσον προσδιορισμού εκπομπών καυσαερίων και κατανάλωσης ενέργειας για διαφορετικά συστήματα κινητήρων όπως βενζίνης, diesel, CNG και ηλεκτρισμού. Οχήματα του ίδιου τύπου πρέπει να πετυχαίνουν τα ίδια αποτελέσματα δοκιμών οπουδήποτε στον κόσμο, όταν η διαδικασία μέτρησης WLTP ακολουθείται πιστά. Αυτή η απαραίτητη  συγκρισιμότητα δικαιολογεί επίσης πόσο σημαντική είναι η εργαστηριακή μέτρηση. Γι’ αυτό, η κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων αναλύονται αξιόπιστα σε δυναμόμετρο τυμπάνου με ένα δυναμικό προφίλ οδήγησης.

image

Προστασία κλίματος.

Οι πιο ρεαλιστικές πληροφορίες κατανάλωσης βοηθούν να επιτυγχάνονται διεθνείς στόχοι προστασίας κλίματος και μειώνουν την επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η μείωση εκπομπών CO2 είναι βασικό στοιχείο στην εξέλιξη των οχημάτων. Το WLTP επιτρέπει να ελέγχεται και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα με διεθνή όρια εκπομπών CO2. 

Το 2010, μόνον η Ε.Ε. παρήγαγε 4,72 δισεκατομμύρια τόνους CO2. Το 19% προερχόταν από μηχανοκίνητα οχήματα*. Λόγω αυτού, η Ε.Ε. σκοπεύει να μειώσει τους ρύπους κατά 20% μέχρι το 2020**. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη βοήθεια του WLTP. Όπως η κατανάλωση καυσίμου, έτσι και οι εκπομπές CO2 ενός οχήματος εξαρτώνται από το συγκεκριμένο μοντέλο. Το WLTP πετυχαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 διαφορετικών οχημάτων. Αυτό ανεξαρτητοποιεί τις μετρήσεις από τον κατασκευαστή και τον τύπο του οχήματος. Επίσης έχουν την τάση να είναι υψηλότερες σε σχέση με τον κύκλο NEDC. Κατά συνέπεια, το κάθε μοντέλο και οι κινητήρες του  θα βελτιστοποιηθούν ως προς την προστασία του κλίματος.

*) Οι πληροφορίες βασίζονται στον έγγραφο “Mobility of the Future – Safe and Tested”, 16.03.2015, TÜV e.V.

**) Οι πληροφορίες βασίζονται στον έγγραφο “CO2 regulation for passenger vehicles” που δημοσιεύτηκε από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο της Κολωνίας το 2013.

Απλά κάντε οικονομία καυσίμου.

Η κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες που δεν μπορείτε να επηρεάσετε. Παρόλα αυτά αρκετά απλά τρικ μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση.

image

Οδηγείτε χαλαρά, κάντε οικονομία.

Προνοητική και σύγχρονη οδήγηση.

Μειώστε στο μισό το στρες, διπλασιάστε την οικονομία: οδήγηση με μέτρια και σταθερή ταχύτητα, λιγότερο φρενάρισμα, εναρμόνιση με τη ροή της κυκλοφορίας, ρολάρισμα και εκμετάλλευση της φόρας του οχήματος, όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης. Ένα τέτοιο οδηγικό στυλ είναι επίσης ασφαλέστερο και λιγότερο στρεσογόνο. Στο αυτοκινητόδρομο: οδηγείτε με 130 αντί 160 km/h και κάντε οικονομία. Επιπλέον, ένα προνοητικό στυλ οδήγησης βοηθά στην αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

image

Αλλάζετε συχνότερα σχέσεις, καταναλώνετε λιγότερα καύσιμα.

Οδηγείτε πάντα με την υψηλότερη δυνατή σχέση.

Τρίτη σχέση στα 30 – Η αλλαγή σχέσης νωρίτερα εξοικονομεί καύσιμο. Όμως αληθεύει ότι η οδήγηση με χαμηλές στροφές στην πραγματικότητα καταστρέφει τον κινητήρα; Αυτό είναι μύθος. Οι κινητήρες TDI και TSI λειτουργούν θαυμάσια με τρίτη σχέση στα 30 km/h – παράγουν εκπληκτική ροπή και επιτάχυνση από τις χαμηλές στροφές των 2.000 rpm. Επιλέξτε δεύτερη σχέση σχεδόν με το που θα αρχίσει το όχημα να κινείται. Μπορείτε εύκολα να προσπεράσετε μία σχέση στο ανέβασμα. Και πάντα επιλέγετε την υψηλότερη σχέση. 50 km/h με πέμπτη σχέση είναι κάτι φυσιολογικό για πολλά οχήματα: όσο το όχημα λειτουργεί ομαλά με κανονικό ήχο, οι στροφές του κινητήρα δεν είναι υπερβολικά χαμηλές.

image

Ρολάρετε όσο περισσότερο μπορείτε.

Εκμεταλλευτείτε την Διακοπή Καυσίμου.

0,0 λίτρα – οδηγείτε με μηδενική κατανάλωση! Με τις σωστές τεχνικές μπορείτε πραγματικά να εξοικονομείτε καύσιμο. Γνωρίζετε πώς να πετυχαίνετε μία “στιγμιαία κατανάλωση” ακριβώς 0,0 l/100 km; Με σχέση στο κιβώτιο, απλά αφήνετε το όχημα να ρολάρει! Το σύστημα διακοπής καυσίμου σταματά την τροφοδοσία στον κινητήρα. Το διάστημα αυτό, δεν θα χρησιμοποιήσετε την παραμικρή σταγόνα καυσίμου. Η καλύτερη στιγμή για να κάνετε χρήση αυτής της έξυπνης μεθόδου είναι όταν μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε το φρένο του κινητήρα. Όπως όταν οδηγείτε σε κατηφόρα ή πλησιάζετε σε κόκκινο φανάρι. Ακόμα και όταν αφήνετε το συμπλέκτη, καταναλώνετε πολύ λιγότερο. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αφήνετε το όχημα να ρολάρει για μεγαλύτερες αποστάσεις  χάρη σε ένα προνοητικό στυλ οδήγησης.

image

Περισσότερη άνεση, λιγότερη κατανάλωση.

Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ με περίσκεψη.

Εξοικονομήστε μέχρι 2 λίτρα με τις κατάλληλες επιλογές. Τα αξεσουάρ κάνουν την οδήγηση πιο άνετη αλλά η υπερβολική χρήση τους αυξάνει το κόστος. Ένα σύστημα A/C, για παράδειγμα, καταναλώνει αρκετό καύσιμο. Η μείωση και διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικού εν μέσω θέρους μεταφράζεται σε μέχρι 2 lit / 100 km σε χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί και με τον εξαερισμό του οχήματος πριν το ταξίδι και ξεκινώντας με ελαφρώς ανοιχτά παράθυρα. Ενώ οδηγείτε, ελέγχετε ποια αξεσουάρ χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή και ποια χρειάζεστε στην πραγματικότητα.

image

Διατηρηστε τη σωστή πίεση και κάντε οικονομία.

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.

Η οικονομία καυσίμου ξεκινά πριν καν αρχίσετε το ταξίδι. Κάντε οικονομία έως 15% ελέγχοντας απλά την πίεση των ελαστικών! Η αντίσταση κύλισης μπορεί να ευθύνεται για το 15% της συνολικής κατανάλωσης. Εάν φουσκώνετε τα ελαστικά σύμφωνα με τη συνιστώμενη πίεση για πλήρως φορτωμένο όχημα (οι τιμές αναγράφονται στο καπάκι του ρεζερβουάρ), μειώνετε την αντίσταση κύλισης και την κατανάλωση. Όταν αγοράζετε ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη χαμηλότερη δυνατή αντίσταση κύλισης. Αυτό εξοικονομεί μέχρι 3%. Επιπλέον, τα ελαστικά αυτά είναι και πιο αθόρυβα.

image

Κάντε οικονομία με ζεστό κινητήρα.

Αποφύγετε τις σύντομες αποστάσεις.

Με το συνδυασμό διαδρομών, πετυχαίνετε μεγαλύτερη οικονομία, επειδή ο κινητήρας έχει υψηλότερη κατανάλωση όταν είναι κρύος. Εάν οδηγείτε συχνά μόνο μικρές αποστάσεις, η κατανάλωση σύντομα θα εκτοξευθεί στα ύψη, στα 30 l/100 km! Ωστόσο, μπορείτε να εξοικονομήσετε καύσιμο συνδυάζοντας αρκετές στάσεις σε ένα ταξίδι. Όταν κάνετε πιο μακρινά ταξίδια, ο κινητήρας σας θα μπορεί να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας και να χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο καύσιμο.

image

Ομαλή οδήγηση για οικονομία.

Χρησιμοποιείτε λιπαντικά χαμηλών τριβών.

Η ποιότητα πετυχαίνει οικονομία 5%: η ταχύτερη και σωστή λίπανση του κινητήρα μεταφράζεται σε λιγότερες εκπομπές ρύπων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις κρύες εκκινήσεις και στις σύντομες διαδρομές. Και ποιο είναι το κύριο συστατικό ενός καλού λιπαντικού; Η ρευστότητά του.

Τα λάδια χαμηλών τριβών είναι ασυναγώνιστα. Μειώνουν την κατανάλωση έως 5% συγκριτικά με τα συμβατικά. Γι’ αυτό σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα Volkswagen εφοδιάζονται από το εργοστάσιο με λάδια χαμηλών τριβών.

image

Το μυστικό για λιγότερη αντίσταση.

Μειώστε την αεροδυναμική αντίσταση.

Λιγότερη αντίσταση σημαίνει μεγαλύτερη απόδοση. Η τέλεια αεροδυναμική είναι το μυστικό για χαμηλή κατανάλωση, κυρίως στις υψηλότερες ταχύτητες. Γι’ αυτό το αμάξωμα του Volkswagen σας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργεί τα χαμηλότερη δυνατή αντίσταση. Αξεσουάρ οροφής, όπως σχάρες ποδηλάτων και μπαγκαζιέρες καταστρέφουν την αεροδυναμική. Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε τις σχάρες οροφής όταν δεν τις χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά εξοπλισμού.

image

Η οικονομία μπορεί να είναι εύκολη υπόθεση.

Αποφύγετε να μεταφέρετε περιττά βάρη.

Μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι 0,3 λίτρα, αφαιρώντας απλά κάθε περιττό κιλό. Για να ακριβολογούμε: 100 kg αυξάνουν την κατανάλωση κατά 0,3 lit για κάθε 100 km. Επομένως, ελέγχετε τακτικά τι υπάρχει στο χώρο αποσκευών σας. Μπορείτε να εξοικονομήσετε καύσιμο ακόμα και κατά τον ανεφοδιασμό. Η πλήρωση ρεζερβουάρ κατά το ήμισυ, δεν αυξάνει το βάρος και, κατά συνέπεια, την κατανάλωση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις.

Οι σημαντικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για τις νέες τιμές κατανάλωσης.

Το NEDC (New European Driving Cycle) αποτελεί το πρότυπο μετρήσεων που χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη από το 1992 για την καταγραφή εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Το NEDC αντικαταστάθηκε από την τυποποιημένη παγκόσμια διαδικασία WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure). Αυτή στοχεύει να προσφέρει μία πιο ρεαλιστική απεικόνιση της κατανάλωσης ενός οχήματος, που βασίζεται σε έναν τροποποιημένο κύκλο δοκιμών με αυστηρότερες προδιαγραφές.

Στην Ευρώπη, εκτός από το WLTP, οι εκπομπές ελέγχονται και μέσω της διαδικασίας RDE (Real Driving Emissions), στο πλαίσιο της οποίας οι μετρήσεις γίνονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Ενώ το WLTP γίνεται για 30 λεπτά σε ένα κυλιόμενο διάδρομο δοκιμών κάτω από τυποποιημένες συνθήκες, η δοκιμή RDE πραγματοποιείται σε δημόσιους δρόμους. Η δοκιμή RDE εμπεριέχει οδήγηση σε ένα μίγμα διαδρομών με τυχαία επιτάχυνση και επιβράδυνση για περίπου 90 - 120 λεπτά. Μία ακόμα διαφορά: το WLTP μετρά τις εκπομπές CO2, τα καυσαέρια και την κατανάλωση, ενώ το RDE μετρά μόνο τα καυσαέρια και τις εκπομπές σωματιδίων.

Η αλλαγή σε WLTP και RDE γίνεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2017. Η διαδικασία WLTP θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα ταξινομημένα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2018, όπως και το όριο μικροσωματιδίων (PN) στο RDE. Ένα όριο για τα οξείδια του αζώτου στο RDE θα ισχύσει επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2019 για όλες τις νέες ταξινομήσεις.

Ναι, τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει επίσης να αξιολογούνται σύμφωνα με τους νέους κανόνες του WLTP.

EU6 ή Euro 6 είναι το τρέχον πρότυπο εκπομπών ρύπων για μηχανοκίνητα οχήματα, που προσδιορίζει τα όρια εκπομπών ρύπων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το WLTP θα απεικονίζουν πιο ρεαλιστικά τις τιμές κατανάλωσης, εκπομπών CO2 και καυσαερίων. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 για οχήματα με κινητήρες καύσης και για μία μικρότερη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων. Η κάθε επιλογή κινητήρα και προαιρετικού εξοπλισμού ομοίως θα έχει επίδραση στις τιμές κατανάλωσης και CO2. Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμα και υψηλότερη φορολογία για τις εκπομπές CO2.

Οι διαδικασίες RDE, από την άλλη, δείχνουν τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα από τις ανεξάρτητες δοκιμές RDE υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Όλα τα μοντέλα Volkswagen σταδιακά θα αλλάξουν σε πρότυπο δοκιμών WLTP μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018.